Pojištění Spoření Úvěry Společnost Kariéra Kontakty On-line pojištění
Firem a podnikatelů Osob Soukromého majetku Vozidel Lodí, letadel a pilotů

Pojištění osob

životní kapitálové | životní investiční | životní rizikové | úrazové | nemocenské | cestovní

Co Vás nejvíce zajímá?

Pojištění z této kategorie jsou víc než co jiného náchylná ke špatné interpretaci a tím ke zmatení zákazníka.

Například úrazové pojištění – jedna pojišťovna považuje za trvalé následky jen to, když následkem úrazu přijdete o nějaký orgán, jiná pojišťovna Vám za stejné peníze proplatí jakýkoli trvalý následek, třeba i větší jizvu nebo špatně srostlý malíček. V této kategorii jsou ze všeho nejdůležitější pojistné částky stanovené ve smlouvě a pojistné podmínky. A hlavně dobrá rada odborníka!

„Chci si šetřit na důchod, a využívat daňové úlevy.“
„Chci našetřit něco dětem na školu a zároveň není od věci, abych byl pojištěn pro případ úmrtí.“

„Budu si brát úvěr.“
„Mám rodinu, která je odkázána z velké části na můj příjem.“

„Hodně jezdím autem.“
„Sportuji.“
„Chodím přes silniční přechody.“

„Při dlouhodobé pracovní neschopnosti mi státní nemocenská nepokryje 100% čistého příjmu, a ještě navíc mám pravidelné výdaje.“

„Pojedu do zahraničí a nechci být odkázaný na mezistátní dohody o poskytování zdravotní péče občanům ČR (která stejně funguje složitě a ve většině zemí nedostatečně).“

Kapitálové životní pojištění

Také je někdy uváděno jako soukromé životní pojištění, pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití, atd.

Nejdůležitější přínosy pojištění:

Příklad

Paní Kateřina, které je právě 38 let, chce mít jistotu v několika věcech:

 1. pro případ, že by se jí přihodilo nějaké neštěstí zajistit alespoň 300 tisíc korun pro své dvě děti
 2. od svých 62 let chce kromě státní penze dostávat minimálně 1 500 korun měsíčně (v dnešní hodnotě)
 3. chce ušetřit na daních
 4. body 1. a 2. chce mít zajištěné po celou dobu – i kdyby se dostala do invalidního důchodu

Řešení: Pojištění, které paní Kateřině pokryje všechny tyto požadavky si může sjednat s renomovanou pojišťovnou za 1 064 Kč měsíčně.

Příklad kapitálového pojištění

« zpět

Investiční životní pojištění

Tento finanční produkt spojuje výhody klasického kapitálového životního pojištění a kolektivního investování.

Nejdůležitější přínos pro zákazníka:

U investičního životního pojištění se zaplacené pojistné investuje podle tzv. alokačního poměru do investičních fondů. Nejedná se o investiční fondy, které většina lidí zná z kupónové privatizace. Fondy v investičním životním pojištění připomínají svou strukturou spíše otevřené podílové fondy, kde se majetek klientů investuje vždy podle předem nastavených pravidel.

Každá pojišťovna nabízí svým klientům možnost investovat do několika investičních fondů (nebo také programů investování). Počet a typy těchto fondů se liší pojišťovna od pojišťovny. Zjednodušeně se dají investiční fondy rozdělit do čtyř základních skupin (známkování jako ve škole):

typy investičních fondů výkonnost míra rizika
fondy peněžního trhu 4 1
fondy dluhopisové 3 2
fondy smíšené 2 3
fondy akciové 1 4

První dva typy investičních fondů (peněžní a dluhopisové) nabízejí relativně nejnižší výnos, ovšem zároveň nejmenší riziko spojené s kolísáním hodnoty investice.

Naproti tomu fondy akciové jsou finanční nástroj, který může při dlouhodobém investování (alespoň na 5 let) přinést nejvyšší zhodnocení, cenou za tento příslib je zde poměrně velké riziko kolísání hodnoty investice.

Fondy smíšené představují mezistupeň mezi fondy peněžními a dluhopisovými na straně jedné a fondy akciovými na straně druhé. Investice do těchto fondů přinese zpravidla vyšší výnos než investice do dluhopisových fondů, ovšem s menší mírou rizika než investice do akciových fondů.

Riziko, které klient podstupuje při investování do investičních fondů nemá nic společného s možností, že by o své prostředky přišel! Takto se označuje pouze možnost snížení hodnoty jeho investice pod původní investovanou částku.

« zpět

Rizikové životní pojištění

Toto pojištění má jeden jediný účel – v případě nenadálé tragické události vyplatit pozůstalým po klientovi předem stanovenou pojistnou částku. Jedná se o poměrně levné pojištění. Protože se žádná část pojistného neukládá k dalšímu zhodnocování, klient platí jen za krytí rizika. Příklady použití:

 1. Splacení úvěru poskytnutého pojištěnému – v případě smrti pojištěného zaplatí pojišťovna bance zbytek úvěru a pozůstalí se nedostanou do potíží s jeho splácením
 2. Zajištění rodiny pro případ smrti jejího hlavního živitele. V případě nenadálé tragické události se pozůstalí dostanou po výpadku příjmu jednoho z živitelů do těžko řešitelné finanční situace. Alespoň v počátcích pomůže rizikové životní pojištění tyto problémy překonat. Tento důvod vede ke sjednání pojištění zejména mladé muže či ženy, pokud jejich partneři jsou s malými dětmi na mateřské dovolené – v těchto případech je rizikové životní pojištění morálně téměř povinností.

Příklad

Pan Karel pracuje jako klempíř, jeho manželka je právě na mateřské dovolené. Společně splácí půjčku na byt ve výši 500 tis. Kč. Aby rodině zajistil, pokud by se s ním něco stalo, alespoň v počátcích základní příjem pojistí se na 1 000 000 Kč. Je mu 28 let.

Rizikové životní pojištění se snižující se pojistnou částkou – pojistná částka se každý rok snižuje o 50 tisíc Kč, takže ve druhém roce je pojištěn na 950 tisíc Kč, ve třetím roce na 900 tisíc Kč, atd.

Roční pojistné: 3300 Kč
Doba placení pojistného: 12 let
Doba pojištění: 20 let, čili posledních osm let již pan Karel neplatí pojistné, ale je pořád pojištěn!

Příklad rizikového životního pojištění

« zpět

Úrazové pojištění

Jedná se o rizikové pojištění, které dokáže klientovi kompenzovat následku vážných nebo také drobných úrazů.

Úraz je u většiny pojišťoven definován jako neočekávané a náhlé působení zevních sil, kterým bylo pojištěnému nezávisle na jeho vůli způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Tímto pojištěním se může zajistit každý, kdo jezdí autem, sportuje, chodí do přírody, pracuje manuálně nebo také chodí přes silniční přechody. V úrazovém pojištění si klient může sjednat pojištění pro následující případy:

Nabídka jednotlivých pojišťoven se liší ve struktuře produktů (které dávky a na jak vysoké pojistné částky si může klient sjednat) a především v rozsahu pojistné ochrany! Pro jednu pojišťovnu je trvalý následek, až když klient přijde např. o ruku, jiná pojišťovna odškodní jakýkoli trvalý následek – i větší jizvu nebo špatně srostlý palec!

Zde, podobně jako u většiny dalších pojištění, je nejdůležitější dobrá rada odborníka. Ten na základě Vašich požadavků může doporučit to úrazové pojištění, které Vám bude nejvíce vyhovovat.

Příklad

František Dobrota má poslední dobou obavu co by se stalo, kdyby se např. vyboural v autě a následky této nehody by byly velmi vážné! Také občas sportuje a přivítal by, kdyby mu např. při vymknutém kotníku vyplatila pojišťovna nějaké bolestné nebo mu zaplatila nadstandardní péči v nemocnici.

Nabídka úrazového pojištění, pojistné částky:

pojištění pro případ smrti násl. úrazu100 000 Kč
pojištění pro případ trvalých následků úrazu, s progresivním plněním   500 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení následků úrazu200 Kč
denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu200 Kč
roční pojistné celkem5 200 Kč

Příklady plnění

Při chůzi se schodů panu Dobrotovi uklouzne noha dojde k vymknutí nártních kostí. Léčení probíhá prvních 14 dní v nemocnici, poté doma. Aby toho nebylo málo, úraz se špatně zahojí a p. Dobrotovi zůstane celé chodidlo nepohyblivé.

Prvních 14 dní, které stráví pan Dobrota v nemocnici, najde každé ráno „pod polštářem“ 400 korun. Za část z těchto peněz si alespoň připlatí soukromí na pokoji a barevný televizor. Po zbytek léčení doma – od 14. do 80. dne léčení – najde každé ráno „pod polštářem“ 200 korun. Celkem mu pojišťovna za léčení tohoto úrazu vyplatí 18 800 korun.

Po vyléčení úrazu, až bude jasné jakého rozsahu jsou trvalé následky, podstoupí p. Dobrota revizní prohlídku u lékaře, který podle tabulek určí trvalé následky ve výši 50%. Pojišťovna mu okamžitě vyplatí 650 000 korun.

Příklad úrazového pojištění

« zpět

Nemocenské pojištění

Pojištění pro případ nemoci chrání proti poklesu příjmů v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Uzavírá se nad rámec státního systému nemocenských dávek. Pokud budete mít pojištění pro případ nemoci, budete v případě nemoci dostávat vedle státní nemocenské dávky také částku sjednanou ve smlouvě pojištění pro případ nemoci. Tak si můžete zachovat životní úroveň, na kterou jste zvyklí.

« zpět

Cestovní pojištění

Jestliže vyrazíte na cesty, zvýší se počet nebezpečí, kterými jste ohroženi. Mohou Vám ukrást zavazadla, při nákupech můžete rozbít drahý porcelán, při sportování se můžete zranit, můžete zranit svého soupeře. A jestliže se zraníte nebo onemocníte v zahraničí, může to být hodně drahá záležitost.

Co vše se může stát?

Příběh první
Pan Rychlý naložil manželku a své dvě děti do auta a odjeli na týden lyžovat do severní Itálie. Třetí den však pan Rychlý nezvládl záludnosti sjezdovky, ošklivě si zlomil si nohu a poranil si páteř. Skončil na dva týdny v místní nemocnici a potom se další dva měsíce léčil doma. Na noze úraz nezanechal trvalé následky.

Co všechno jemu a jeho blízkým pojišťovna zajistila a uhradila?

 1. Převoz pana Rychlého do lépe vybavené krajské nemocnice z místní nemocnice, kde byl bezprostředně po nehodě ošetřen,
 2. tlumočení personálu nemocnice po dobu hospitalizace,
 3. léčebné výlohy v italské nemocnici,
 4. dopravu pana Rychlého po dvou týdnech z italské nemocnice domů,
 5. dopravu dětí pana Rychlého vlakem domů k babičce,
 6. ubytování paní Rychlé v hotelu blízko nemocnice. Po pěti dnech, kdy bylo jasné, že vše dobře dopadne paní Rychlá odjela sama autem domů,
 7. za každý den pracovní neschopnosti částku stanovenou pojistnou smlouvou,
 8. odškodnění za trvalé následky úrazu.

Příběh druhý
Dovolená paní Hanušové neměla šťastný průběh. Pravidelná linka do Paříže měla osm hodin zpoždění, zavazadla jí dopravili o jeden den později, v hotelu jí třetí den ukradli kufry s výbavou ze zamčeného pokoje a když si šla koupit náhradní vybavení na zbývající dny pobytu, rozbila v obchodě skleněnou vitrínu. Ještě že měla cestovní pojištění. Pojišťovna za ni uhradila rozbitou vitrínu, zaplatila nové kufry a ukradenou výbavu, za pozdní doručení zavazadel dostala pět tisíc a na útratu při čekání na zpožděný let jí pojišťovna přispěla dvěma tisíci.

Příběh třetí
Pan Hrnčíř si koupil ke čtyřicetinám měsíční zájezd do Japonska a Číny. Dva dny před odjezdem dostal zánět slepého střeva a musel do nemocnice. Na zájezd samozřejmě neodjel a cestovní kancelář mu naúčtovala stornovací poplatky, které byly jen o málo nižší než cena zájezdu. Ty mu uhradila pojišťovna, protože měl cestovní pojištění a tak mohl na zájezd odjet za dva měsíce s jinou skupinou.

Pro koho je cestovní pojištění určeno?

Pojištění je určeno pro občany, kteří odjíždějí na cesty. Pokud jedete na jednorázovou cestu, např. na dovolenou, můžete se pojistit po dobu dovolené. Pokud jezdíte často na krátkodobé cesty, můžete se pojistit na půl roku nebo na rok a máte ušetřeno uzavírání pojištění před každou cestou.

Na co se cestovní pojištění vztahuje?

Zeptejte se našeho odborníka! Upozorní Vás na odlišnosti v nabídce jednotlivých pojišťoven. Cestovní pojištění může zahrnovat:

Proč Vám cestovní pojištění doporučujeme?

Nikdy nevíte, co se na cestách může stát. Zejména lékařské ošetření v zahraničí může být drahé. Pokud o dovolené sportujete ať už amatérsky nebo jste výkonný sportovec, hrozí Vám zranění. A některá zranění mohou mít trvalé následky. Ani ztráta zavazadel není nic neobvyklého. Mohou Vám je odcizit jak z hotelového pokoje tak z kufru auta. Někomu můžete způsobit škodu a pokud za ni odpovídáte, musíte ji také uhradit. Pokud se na poslední chvíli nemůžete zúčastnit zájezdu, je výše storna blízká ceně zájezdu. Nepříjemné důsledky těchto událostí může zmírnit dobré cestovní pojištění.

Proč se s cestovním pojištěním obracet právě na Centrum pojištění?

Cestovní pojištění lze uzavřít u různých pojišťoven, v různých variantách a za různou cenu. Dobře vybrat není jednoduché. Zejména pokud na cestách sportujete, je dobře vědět, zda se základní pojištění vztahuje i na Váš sport. A pokud ne, zda se lze pro tento sport připojistit. Pro cesty letadlem rovněž existují připojištění, která pro Vás mohou být zajímavá. Naši pracovníci posoudí Vaše potřeby a rizika a doporučí Vám takovou pojišťovnu a takovou variantu pojištění, která bude krýt Vaše rizika.

Časté otázky k cestovnímu pojištění

Vztahuje se pojištění i na moje děti a manželku?
Nevztahuje, každého musíte pojistit samostatně. Ale na pojištění dětí dostanete slevu.

Na dovolenou jedeme autem. Co když se cestou zastavíme vykoupat a auto někdo vykrade?
Pokud budou zavazadla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru, pojišťovna škodu uhradí. Krádež musí šetřit policie ale není nutné, aby vypátrala pachatele.

Pokud se na dovolené vážně zraním, postará se někdo o manželku a děti?
Ano, asistenční služba dopraví děti domů k příbuzným a manželce zajistí na několik dní ubytování v hotelu, aby mohla být spolu s Vámi a to na náklady pojišťovny.

Jedeme hrát přátelský fotbalový zápas do družebního města ve Francii. Vztahuje se pojištění i na úraz během tohoto zápasu?
Ano, vztahuje.

Jsem výkonový atlet, závodím v domácí atletické lize a vyjíždím i na závody do zahraničí. Co když se na závodech zraním?
Záleží na tom, jaké sportovní disciplíny provozujete. Poraďte se s našimi odborníky, pro některé atletické disciplíny se musíte připojistit.

Jedu do Rakouska a neumím německy. Jak budu řešit případnou pojistnou událost?
Obrátíte se na asistenční službu, ta s Vámi bude komunikovat česky a v případě potřeby za Vás jazykové problémy vyřeší.

Chci jet na dovolenou se svojí novou přítelkyní. Chci proto zrušit svůj již zaplacený zájezd. Uhradí mi pojišťovna stornovací poplatky?
V tomto případě ne, důvod zrušení zájezdu musí být nemoc nebo nemocniční ošetření.

Jestliže při sportovním utkání někoho zraním a budu povinen vzniklou škodu zraněnému uhradit. Zaplatí ji pojišťovna?
Velmi záleží na tom, při jakém sportu ke zranění dojde. Poraďte se s našimi odborníky.

Vyžádejte si schůzku s naším garantem cestovního pojištění!

« zpět

© Centrum pojištění 2011-2012
1. AZ Makléřská, s.r.o.